Apie mus

UAB „KATERA“ veikla yra automobilinių katalizatorių, tauriųjų ir spalvotųjų metalų bei elektronikos laužo supirkimas, surinkimas, perdirbimas, eksportavimas. Superkame iš įmonių ir fizinių asmenų. Turime visas reikalingas licencijas ir leidimus.

IMG_0912

Dėl išsamios informacijos kiekvienu konkrečiu atveju kreipkitės pas į mus, ir pasiūlysime Jums tinkamiausias bei naudingiausias bendradarbiavimo sąlygas! Atliekų laužas superkamas griežtai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Nuo 2018 01 01 taikomas 5 proc. gyventojų pajamų mokestis (GPM) už parduotą ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas. Ši GPM suma išskaičiuojama iš pardavimo kainos ir sumokama už gyventoją i biudžetą. Atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos apmokestinamos nuo pirmojo euro.

Apmokėjimo sąlygos: priduoto metalo laužo kaina apskaičiuojama pagal svorį, metalo kategoriją ir kokybę ir tuo metu galiojančius supirkimo įkainius.

Automobilių katalizatorių kaina apskaičiuojama pagal juose esančiu tauriųjų metalų kiekį ir tos dienos metalų biržos kainas. Apmokama  bankiniu pavedimu į kliento nurodytą banko sąskaitą arba grynaisiais pinigais.

Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437197&p_query=&p_tr2=2

Esame nedidelė įmonė, kurioje dirba profesionalūs, patyrę ir sąžiningi, daug metų šioje srityje dirbantys darbuotojai, todėl Jums galime pasiūlyti konkurencingas supirkimo kainas, sąžiningumą bei dėmesį kiekvienam klientui, kuris kiekvienas mums yra svarbus. Visada Jums patarsime kaip pelningai parduoti atliekas, suteiksime įvairiapuses konsultacijas.

Metalų ar katalizatorių laužo sudėties analizei (rentgeno fluorescensine analizė) naudojame tikslią ir brangią įrangą (XRF spektro analiztorių), ja galime tiksliai ir greitai nustatyti pateikto metalo laužo ar katalizatorių sudėtį ir pasiūlyti geriausia kainą, pagal tos dienos metalų biržos kainas. Užtikrinant skaidrumą, klientas turėtų stebėti visą darbų eigą nuo laužo svėrimo, malimo, mėginių paėmimo ir atliekant XRF spektrinę analizę.

fedCopper